antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

A Cincea Conferinţă interactivă cu participare internaţională "CULTURĂ ŞI ECONOMIE", Bucureşti 25-26 ianuarie 2013

 

In zilele de 25-26 ianuarie 2013 a avut loc A Cincea Conferinţa interactivă cu participare internaţională "CULTURĂ ŞI ECONOMIE"

 

Documente sesiune: