antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT

cu privire la promovarea în faza evaluării ştiinţifice a proiectelor depuse în etapa a II-a (februarie–martie 2011) de evaluare si selecţie a bursierilor cercetători în Şcoala postdoctorală "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale" Proiect POSDRU/89/1.5/s/59758

  1. În urma evaluării tehnice a declaraţiilor de interes, au fost promovate în faza selecţiei ştiinţifice un număr de 150 aplicaţii. La finalul perioadei regulamentare de depunere a aplicaţiilor, situaţia se prezintă după cum urmează:
    1. 135 aplicaţii sunt promovate pentru evaluarea ştiinţifică, care are loc până la data de 20 martie a.c. (anexa 1);
    2. 14 candidaţi nu au depus aplicaţii;
    3. un candidat a depus aplicaţia în ziua de luni, 14 martie (anexa 2).
  2. Perioada de evaluare ştiinţifică a aplicaţiilor a fost prelungită cu 2 zile, ca urmare a numărului mare de aplicaţii ce urmează a fi evaluate.

 

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI