antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT SUPLIMENTAR

cu privire la etapa a II-a (februarie–martie 2011) de evaluare si selecţie a bursierilor cercetători în Şcoala postdoctorală "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale" Proiect POSDRU/89/1.5/s/59758

 

 1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 „Lista candidaţilor care şi-au declarat intenţia de a participa la stagii de cercetare postdoctorală” de la Comunicatul cu privire la etapa a II-a (februarie–martie 2011) de evaluare si selecţie a bursierilor cercetători la Şcoala postdoctorală „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” (01.03.2011), după cum urmează:
  1. se elimină poziţia 143. Floriştean (Paron) Doina Anca Luiza;
  2. se completează cu poziţiile:
   • 154. Doboş Adrian;
   • 155. Talmaţchi Cristina;
   • 156. Cojocaru Dragoş;
   • 157. David Aurelian Lucian;
   • 158. Cozaru Georgeta Camelia.
 2. Se modifică Anexa nr. 2 „Candidaţii eligibili pentru procesul de evaluare ştiinţifică”, după cum urmează:
  1. se adaugă candidaţii Cojocaru Dragoş, Doboş Adrian, Talmaţchi Cristina, David Aurelian Lucian, Cozaru Georgeta Camelia;
  2. Poziţia 50 devine 54 şi se corectează numele Florişteanu Doina Anca Luiza cu Floriştean (Paron) Doina Anca Luiza.
 3. Anexa nr. 5 Aplicaţii incomplete” se anulează.
 4. Anexa nr. 6 „Aplicaţii neevaluate tehnic” se renumerotează, devenind Anexa nr. 5

 

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI