antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT

CU PRIVIRE LA ETAPA A II-A (FEBRUARIE–MARTIE 2011) DE EVALUARE SI SELECŢIE A BURSIERILOR CERCETĂTORI ÎN ŞCOALA POSTDOCTORALĂ "VALORIFICAREA IDENTITĂŢILOR CULTURALE ÎN PROCESELE GLOBALE" PROIECT POSDRU/89/1.5/S/59758

 

 1. Potrivit calendarului aprobat de Consiliul Ştiinţific şi în conformitate cu Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în sesiunea februarie–martie 2011 şi-au declarat interesul să participe la selecţie un număr de 154 de candidaţi (anexa nr. 1).
 2. În urma selecţiei tehnice sunt declaraţi eligibili în etapa a II-a, de evaluare ştiinţifică, un număr de 145 candidaţi (anexa nr. 2), care au depus aplicaţii complete (conform art. 8 şi  art. 11 din Regulament).
 3. Nu sunt promovaţi în procedura de evaluare ştiinţifică:
  1. 1 candidat (anexa nr. 3) din Republica Moldova, care a susţinut doctoratul în Republica Moldova şi nu a echivalat studiile doctorale în România, nefiind cetăţean român;
  2. 7 candidaţi (anexa nr. 4), cărora nu li s-a confirmat titlul de doctor, potrivit prevederilor legale, până la data limită de depunere a aplicaţiei;
  3. 1 candidat (anexa nr. 5) care a depus aplicaţia incompletă (fără documentele solicitate);
 4. Nu au fost evaluate tehnic 2 aplicaţii (anexa nr. 6), care au fost depuse fie după expirarea termenului prevăzut în Regulament, fie pe o altă adresă de e-mail decât cea oficială a Proiectului (Regulament - art. 8, respectiv art. 9).

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CONTINUARE A SELECŢIEI ŞI

EVALUĂRII ŞTIINŢIFICE

 

 1. Candidaţii eligibili, cuprinşi în anexa nr. 2, vor depune online până la data de 13.03.2011 ora 12:00 dosarele potrivit art. 11 (2). Se recomandă urmărirea întocmai a procedurii prevăzute în Regulament referitoare la modul de redactare a Propunerilor de proiecte (anexa nr. 2 Regulament), a Fişei sintetice a cercetătorului (anexa nr. 3 Regulament), precum şi a celorlalte 3 documente solicitate (CV EuroPass, declaraţie pe proprie răspundere, recomandarea din partea unei personalităţi ştiinţifice a domeniului). Documentele vor purta fie semnătura titularului aplicaţiei, fie pe cea a persoanei care face recomandarea. Originalele vor fi depuse cu ocazia contractării de către cercetătorii declaraţi admişi.
 2. Necompletarea conformă (număr maxim de pagini, de câmpuri, termeni cheie etc.) a documentelor solicitate sau depunerea unei aplicaţii incomplete atrage, în mod automat, eliminarea din competiţie.
 3. Pe parcursul întregului proces de evaluare şi selecţie secretariatul proiectului va răspunde în scris numai întrebărilor formulate în scris pe adresa secretariat@procultura.acad.ro. Precizăm că răspunsul la întrebarea unui candidat se comunică tuturor candidaţilor pe site-ul www.cultura.postdoc.acad.ro. Va rugăm nu solicitaţi informaţii suplimentare faţă de Regulament şi precizările de mai sus prin telefon sau prin deplasare la sediul proiectului, pentru a respecta principiul egalităţii de şanse.

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI