antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

EVALUARE PARŢIALĂ A STADIULUI DE REALIZARE ŞI PROGRES A
PROIECTELOR DE CERCETARE


 

 Seminarul de evaluare a nivelului de realizare a proiectelor de cercetare va avea loc la Bucureşti, pe data de 30 noiembrie a.c., începând cu ora 10.00.

 1. Seminarul se va desfăşura în două etape, respectiv:
  • în plen, în aula Bibliotecii Academiei Române, între orele 10.30 şi 13.30. În cadrul reuniunii vor prezenta rapoarte asupra stagiului de mobilitate toţi cercetătorii care au efectuat acest stagiu (integral sau parţial) până la data de 31 octombrie 2011 inclusiv;
  • în secţiuni (ateliere) de lucru, la sediul Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă din strada Dem I. Dobrescu, nr. 11, Bucureşti, între orele 14.30 şi 20.30.
  • În cadrul reuniunii vor prezenta rapoartele de activitate şi progres toţi cercetătorii postdoctorali. Sunt exceptaţi cercetătorii care se află în stagiu în spaţiul european la data reuniunii.

 2. Rapoartele de activitate şi progres vor fi standardizate şi vor avea în vedere:
  • nivelul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul individual de pregătire;
  • prezentarea principalelor rezultate ale cercetărilor desfăşurate;
  • prezentarea unui studiu preliminar (articol, eseu, sinteză a cercetării derulate de la debutul stagiului de cercetare) în vederea publicării pe site-ul şcolii. Textul va fi prezentat în format electronic secretariatului şcolii şi va fi încărcat pe platforma IT până la data reuniunii. Alăturat, prezentăm macheta-cadru a Raportului standardizat. Anexa 1
 3. Rapoartele vor fi în mod obligatoriu avizate de coordonatorii de proiecte şi vor trebui transmise în format electronic secretariatului şcolii până la data de 29 noiembrie 2011, ora 14.00.
 4. Prezenţa fiecărui cercetător este obligatorie.

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI