antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT

cu privire la admiterea la programele Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”,
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758

- sesiunea 2010 -

 

În atenţia tuturor candidaţilor care au depus declaraţii de intenţie şi aplicaţii pentru admiterea la Şcoala postdoctorală „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”.

 1. Din totalul de 128 de candidaţi care au depus declaraţii de intenţie în vederea participării la concursul de admitere pentru sesiunea 2010 a Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, 38 de candidaţi nu au depus până la data de 30 septembrie 2010 aplicaţii complete, conform Regulamentului admiterii.
  În lista anexă nr. 1 sunt prezentaţi candidaţii neeligibili prin nedepunerea aplicaţiilor procedurale.
 2. Consiliul ştiinţific al Şcolii, procedând la selecţia preliminară – pe procedură regulamentară – a candidaţilor care au depus aplicaţii în termenul stabilit de Regulament, a hotărât următoarele:
  1. Nu sunt promovaţi în procedura de evaluare ştiinţifică următorii:
   1. 1 candidat (anexa nr. 2) care a obţinut titlul de doctor în ştiinţe în străinătate (Germania), dar care nu a prezentat documentul doveditor de echivalare în România a diplomei de studii doctorale;
   2. 2 candidaţi (anexa nr. 3) din Republica Moldova, care au susţinut doctoratul în Republica Moldova şi nu au echivalat studiile doctorale în România, nefiind cetăţeni români;
   3. 26 de candidaţi (anexa nr. 4) ale căror proiecte nu se înscriu în aria curriculară a Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”. Invităm aceşti potenţiali candidaţi să-şi revadă – în conformitate cu Regulamentul admiterii – tematica aplicaţiei şi să revină la următoarea sesiune de admitere din primăvara anului 2011.
  2. Sunt declaraţi eligibili
   61 de candidaţi (anexa nr. 5) care au depus aplicaţii complete, în termenul stabilit prin Regulament şi în domeniile de competenţă ale Şcolii;
 3. Procedurile de evaluare finală a aplicaţiilor prezentate în anexa 5 se vor desfăşura în perioada 1-20 noiembrie a.c. Rezultatele evaluării vor fi comunicate fiecărui candidat şi publicate pe site-ul Şcolii postoctorale www.cultura.postdoc.acad.ro până la data de 25 noiembrie a.c.

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI