antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Profesori

Activitatea de cercetare postdoctorală este condusă de către experţi îndrumători (tutori) pe termen lung, într-un cadru instituţional propriu Şcolii postdoctorale. Corpusul de îndrumători (tutori) pe termen lung al proiectului este compus din: