antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

A treia sesiune ştiinţifică cu tema
"EGALITATE DE ŞANSE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CULTURA EUROPEANĂ",
Bucureşti 14-15 decembrie 2012

 

In zilele de 14 si 15 decembrie 2012 a avut loc a treia sesiune ştiinţifică cu tema EGALITATE DE ŞANSE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CULTURA EUROPEANĂ

 

Documente sesiune: