antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

A DOUA SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ CU TEMA: DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EGALITATEA DE ŞANSE ÎN CULTURA EUROPEANĂ, 20 aprilie 2012

 

Vă rugăm să vă upgradaţi Player-ul Flash

Get Adobe Flash player