antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Conferinţa interactivă cu participare internaţională "DIPLOMAŢIA CULTURALĂ - CULTURA DIALOGULUI", 20-21 aprilie 2012

 

In zilele de 20-21 aprilie 2012 a avut loc Conferinţa interactivă cu participare internaţională "DIPLOMAŢIA CULTURALĂ - CULTURA DIALOGULUI"

 

Documente conferinta: