antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Conferinţa de inchidere a Proiectului "VALORIFICAREA IDENTITĂŢILOR CULTURALE ÎN PROCESELE GLOBALE", Bucureşti 30 Mai 2013

 

In ziua de 30 mai 2013 a avut loc Conferinţa de inchidere a Proiectului "VALORIFICAREA IDENTITĂŢILOR CULTURALE ÎN PROCESELE GLOBALE"

 

Documente sesiune: