antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

DOCUMENTE CONTRACTARE

la programele Şcolii postdoctorale „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”,
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758

Apasaţi pe denumirea documentului pentru a îl descărca în format Microsoft Word sau Microsoft Excel

 

 

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - Anexa 1

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - Anexa 2 - FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - Anexa 3 - DECLARAŢIE DE GARANŢIE

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - Anexa 4 - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - Anexa 5 - DECLARAŢIE DATE PERSONALE

PROIECT DE CONTRACT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ - Anexa 6 - ACORD INSTITUŢIE