antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

CONTACT

Manager proiect
prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC
Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod 010071, Bucuresti, ROMANIA
Telefon: Centrala Academiei Romane +40 21-212 8640
email: secretariat@procultura.acad.ro

website: http://www.cultura.postdoc.acad.ro/

                http://procultura.acad.ro     

sau
Institutul National de Cercetari Economice „Costin C. Kiritescu”
Casa Academiei Romane, Cal. 13 Septembrie nr. 13
Sector 5, Cod 050711, Bucuresti, ROMANIA
Telefon +40 21-3182438, Fax +40 21-3182432