antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT

cu privire la primirea şi analizarea contestaţiilor asupra evaluării procedurale a proiectelor depuse în sesiunea septembrie – octombrie 2010 la Şcoala postdoctorală "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale", POSDRU/89/1.5/S/ID 59758

 

  1. În termenul prevăzut în Regulamentul competiţiei de proiecte (articolul 19) a fost depusă o contestaţie de către domnul Ţuglea Mircea. Consiliul Ştiinţific, luând act de contestaţie, a hotărât reconsiderarea aplicaţiei domnului Ţuglea Mircea în sensul includerii în Lista Candidaţilor Eligibili.
  2. În consecinţă, proiectul domniei sale va fi supus evaluării ştiinţifice.    

  3. În afara termenului stabilit prin Regulamentul competiţiei de proiecte (articolul 19) a fost înregistrată la data de 10.11.2010 contestaţia domnului Firică Jean. Consiliul Ştiinţific, procedând la analiza contestaţiei, constată faptul că petentul a depus contestaţia după termenul prevăzut în regulament.
  4. În consecinţă, contestaţia domniei sale nu poate fi luată în considerare.

     

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI