antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

A treia sesiune ştiinţifică cu tema

EGALITATE DE ŞANSE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CULTURA EUROPEANĂ Bucureşti, 14-15 decembrie 2012

Academia Română


 

În şedinţa Consiliului ştiinţific lărgit desfăşurată în ziua de 28 noiembrie a.c., s-au hotărât următoarele, în legătură cu organizarea şi desfăşurarea celei de-a treia sesiuni interactive privind Egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă în cultura europeană:

 

 1. Reuniunea se va desfăşura în zilele de 14 şi 15 decembrie 2012, începând cu ora 10.00, astfel:
  • şedinţă în plen, 14 decembrie 2012, orele 10.00-14.00, în Aula Academiei Române, în care vor prezenta intervenţii asupra rezultatelor cercetărilor postdoctorale, cu prioritate, cercetătorii cuprinşi în prima etapă de admitere în grupul ţintă (evaluarea preliminară, la recomandarea experţilor coordonatori, înaintea susţinerii finale). Se exceptează cercetătorii care, la data reuniunii, sunt în străinătate.
  • Intervenţiile recomandate pentru reuniunea în plen sunt prezentate în anexa 1.
  • Şedinţe pe 4 ateliere de lucru, 14 decembrie 2012, orele 16.00-19.00, şi 15 decembrie 2012, orele 09.00-14.00:
   • Atelierul nr. 1 – Filologie-literatură, la sediul Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, din str. Dem. I. Dobrescu, nr. 11, Bucureşti.
    • Lista cercetătorilor postdoctorali participanţi este prezentată în anexa 2.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Eugen Simion şi acad. Marius Sala, membri ai Consiliului ştiinţific.
   • Atelierul nr. 2 – Istorie-arheologie-politologie, în Sala Consiliului ştiinţific al Academiei Române, din Cal. Victoriei, nr. 125, Bucureşti.
    • Lista cercetătorilor postdoctorali participanţi este prezentată în anexa 3.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Dan Berindei, membru al Consiliului ştiinţific, acad. Alexandru Vulpe.
   • Atelierul nr. 3 – Antropologie, arte, arhitectură şi audiovizual, etnografie şi folclor, istoria artei, sociologia culturii, teologie, la:
    • Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române, din str. Tache Ionescu, nr. 25, Bucureşti.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Sabina Ispas şi prof. univ. dr. Silviu Angelescu, membri ai Consiliului ştiinţific.
    • Universitatea din Craiova, din str. A.I. Cuza, nr. 13.
    • Moderator şi coordonator al atelierului de lucru: prof. univ. dr. Nicu Panea, membru al Consiliului ştiinţific.
    • Lista cercetătorilor postdoctorali participanţi este prezentată în anexa 4.
   • Atelierul nr. 4 – Ştiinţa informaţiei, la Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Mecanică şi Mecatronică.
    • Lista cercetătorilor postdoctorali participanţi este prezentată în anexa 5.
    • Moderator şi coordonator al atelierului de lucru: acad. Paul Dan Cristea.
 2. Intervenţiile participanţilor la dezbaterile reuniunii vor fi publicate. Pentru aceasta, în termen de 15 zile de la data susţinerii, vor fi prezentate în format electronic (în formă finală, avizate de coordonatorul ştiinţific), la secretariatul ştiinţific al Şcolii.
 3. Prezenţa, atât la şedinţa în plen, cât şi la atelierele de lucru, este obligatorie, cu excepţia cercetătorilor care se află, la data reuniunii, în străinătate potrivit programului de cercetare.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI