antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Seminarul

EGALITATE DE ŞANSE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CULTURA EUROPEANĂ Bucureşti, 30 noiembrie 2011

Academia Română


 

În şedinţa Consiliului ştiinţific lărgit desfăşurată în ziua de 22 noiembrie a.c., s-au hotărât următoarele, în legătură cu organizarea şi desfăşurarea seminarului interactiv privind Egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă în cultura europeană – bune practici şi experienţe comunitare:


 1. Seminarul se va desfăşura în ziua de miercuri, 30 noiembrie 2011, începând cu ora 10.00, astfel:
  • şedinţă în plen în Aula Academiei Române, în care vor prezenta rapoarte asupra rezultatelor stagiilor de mobilitate în spaţiul european cercetătorii care au efectuat, integral sau parţial, respectivul stagiu, în anul 2011. Se exceptează cercetătorii care, la data reuniunii, sunt în străinătate.
   Lista participanţilor care vor susţine rapoarte este prezentată în anexa nr. 1.
  • Şedinţe pe 4 ateliere de lucru:
   • Atelierul nr. 1 – Filologie-literatură, la sediul Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă din str. Dem. I. Dobrescu, nr. 11, Bucureşti.
    • Lista participanţilor care vor susţine intervenţii în conformitate cu procedura transmisă prin notificarea din data de 9 noiembrie a.c. este prezentată în anexa nr. 2.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Eugen Simion şi acad. Marius Sala, membri ai Consiliului ştiinţific.
   • Atelierul nr. 2 – Istorie-arheologie-politologie, în Sala Consiliului ştiinţific al Academiei Române, din Cal. Victoriei, nr. 125, Bucureşti.
    • Lista participanţilor care vor susţine intervenţii în conformitate cu procedura transmisă prin notificarea din data de 9 noiembrie a.c. este prezentată în anexa nr. 3.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Dan Berindei, membru al Consiliului ştiinţific, acad. Alexandru Vulpe.
   • Atelierul nr. 3 – Antropologie, arte, arhitectură şi audiovizual, etnografie şi folclor, istoria artei, sociologia culturii, teologie, la Institutul de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu" al Academiei Române din str. Tache Ionescu, nr. 25, Bucureşti.
    • Lista participanţilor care vor susţine intervenţii în conformitate cu procedura transmisă prin notificarea din data de 9 noiembrie a.c. este prezentată în anexa nr. 4.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Sabina Ispas, prof. univ. dr. Nicu Panea, prof. univ. dr. Silviu Angelescu, membri ai Consiliului ştiinţific.
   • Atelierul nr. 4 – Ştiinţa informaţiei, la Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Mecanică şi Mecatronică.
    • Lista participanţilor care vor susţine intervenţii în conformitate cu procedura transmisă prin notificarea din data de 9 noiembrie a.c. este prezentată în anexa nr. 5.
    • Moderatori şi coordonatori ai atelierului de lucru: acad. Paul Dan Cristea şi prof. univ. dr. Tudor Prisecaru, membru al Consiliului ştiinţific.
 2. Intervenţiile participanţilor la dezbaterile reuniunii în plen vor fi publicate. Pentru aceasta, în termen de 15 zile, vor fi prezentare în format electronic (în formă finală, avizate de coordonatorul ştiinţific), la secretariatul ştiinţific al Şcolii.
 3. Intervenţiile în dezbaterile din atelierele de lucru vor avea caracter de autoevaluare a activităţii din anul 2011 a cercetătorilor şi se vor definitiva în acest sens rapoartele de progres solicitate standardizat prin notificarea din 9 noiembrie 2011.
 4. Prezenţa, atât la şedinţa în plen, cât şi la atelierele de lucru, este obligatorie, cu excepţia cercetătorilor care se află, la data reuniunii, în străinătate potrivit programului de cercetare.
 5. Cercetătorii al căror stagiu în străinătate se încheie la 30 noiembrie 2011 vor pregăti şi prezenta raportul de stagiu, pentru a fi publicat, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la punctul 2. De asemenea, vor prezenta la întoarcerea din stagiu, în termen de 15 zile, raportul de activitate şi progres standardizat, prevăzut în notificarea din 9 noiembrie 2011.

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific,

Acad. Eugen Simion

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI