antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Procedura

privind implementarea aplicatiei Platforma internet a Scolii postdoctorale "Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale"


  1. Prezentare 1
  2. Prezentare 2

                                                                         

 

 

 

 

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI