antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Procedura

privind efectuarea şi raportarea stagiului de cercetare şi documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din Uniunea Europeanã

 


Documente:

PROCEDURA NR. 7 privind efectuarea şi raportarea stagiului de cercetare şi documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din Uniunea Europeană - format PDF

Anexe care trebuie completate, imprimate faţă-verso şi semnate:

1. Anexa 1 la Procedura de desfăşurare a stagiilor de cercetare/ documentare la parteneri transnaţionali - format Microsoft Word

2. Anexa 2 - CERERE pentru aprobarea efectuării stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii Europene - format Microsoft Word

3. Anexa 3 la Procedura de desfăşurare a stagiilor de cercetare/ documentare la parteneri transnaţionali - decont cheltuieli - format Microsoft Excel