antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT

cu privire la contractarea proiectelor de cercetare postdoctorală, sesiunea februarie – martie 2011 în cadrul Şcolii postdoctorale "Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale", POSDRU/89/1.5/S/ID 59758


 1. Candidații admiși în urma concursului de evaluare și selecție, prezentați în Anexa nr. 1, vor incheia un Contract de cercetare postdoctorală prezentat în Anexa nr. 2.
 2. La contractare candidații vor prezenta în 3 exemplare următoarele documente specifice proiectului:
 3. La contractare candidații vor prezenta, de asemenea, următoarele documente:
  • Copie carte/buletin de identitate (3 exemplare);
  • Copie diplomă bacalaureat (3 exemplare autentificate notarial din care 1 original și 2 copii);
  • Copie diplomă studii superioare inclusiv foaia matricolă (3 exemplare autentificate notarial din care 1 original și 2 copii);
  • Copie diplomă studii de doctor (3 exemplare autentificate notarial din care 1 original și 2 copii).
 4. Contractarea se va desfășura în ziua de vineri, 1.04.2011, între orele 9:00 – 16:00 la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125), parter, Sala Consililui Științific.

                                                                         

 

 

 

 

 

Manager proiect,

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, CSI