antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Participări anunţate la dezbateri, conferinţa-dezbatere cu participare internaţională "Egalitatea de şanse în cultura europeanã", din 24-25 iunie 2011

 

 

 

Participări anunţate 24 iunie 2011

Participări anunţate 25 iunie 2011