antet

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Lucrari ale cercetatorilor postdoctorali


Conferinţa–dezbatere susţinută de dr. Marian LUPAŞCU, dr. Constantin SECARĂ cu tema Proiecte postodctorale în domeniulcercetării etnomuzicologice. Mai multe detalii...

Conferinţa–dezbatere susţinută de dr. Laura ILIESCU, dr. Iulia WISOŞENSCHI cu tema Proiecte postodctorale în domeniulcercetării folocloristice. Mai multe detalii...